null

Texplorer™ DDMS

Defect Detection Management Software

De nieuwe release van Texplorer™ DDMS combineert alle voorgaande standalone applicaties in één krachtige omgeving. Dit stelt de gebruiker in staat om eenvoudig binnen één applicatie de inspectiesessies te managen. Texplorer™ DDMS is een op SQL gebaseerd management systeem, dat desgewenst realtime of offline foutinformatie rapporteert en visualiseert uit de Texplorer™ CORE inspectiesessies. De applicatie kan worden ingezet als Defect Analyzer, hiermee toont DDMS foutbeelden op het juiste moment in het proces aan een operator. De History toont de fouten vervolgens in een road map. Daarnaast kan DDMS worden gebruikt als Protocol Editor voor het bewerken, verwijderen of samenpakken van fouten, het exporteren van inspectiesessies en het synchroniseren met ERP- of MES-systemen.

Algemene eigenschappen

Defect Analyzer

Toont het foutbeeld op het beeldscherm van de operator op het moment dat de gevonden fout ook daadwerkelijk de positie van de operator passeert.

Quality Graph

Stel een kwaliteitsdrempel in voor uw materiaal. Het maximaal aantal toegestane fouten per X meter materiaal.

SQL database

Synchroniseer uw systemen zoals ERP- en MES-systemen met de SQL-database van de inspectiesessies.

History

Grafische presentatie van de geïnspecteerde kwaliteit, toont foutbeelden in een road map.

Protocol Editor

Bewerk, verwijder of pak fouten samen, inverteer de geïnspecteerde rol, export de inspectiesessie voor kwaliteitsrapporten of het optimaliseren van een snijprotocol.

Workspaces

Diverse voorgeconfigureerde workspaces voor het visualiseren van vision systemen met 1 of meerdere camera’s.

Defect Map

De History Graph is een grafische presentatie van de lopende kwaliteit tijdens een inspectiesessie. Het toont de fouten in een road map. Alle fouten in de road map zijn aanklikbaar, waarna het foutbeeld wordt getoond met bijbehorende foutinformatie. Bijvoorbeeld, het type fout, de positie van de fout in het materiaal en door welke camera de fout is gevonden. De History Graph bevat bovendien slimme algoritmes om fouten met specifieke eigenschappen samen te pakken en te classificeren als een enkele fout.

Texplorer DDMS Defect Map, a matrix containing all the detected defects from the Texplorer CORE inspection session.

Quality Graph

Quality Graph monitort de ingestelde kwaliteitsdrempel. Wanneer het maximaal aantal fouten per ingestelde lengte materiaal wordt overschreden, verandert de foutbar van groen naar rood. Deze tool is met name handig voor kwaliteitsmanagers, om eenvoudig en op tijd informatie te krijgen over de lopende kwaliteit van het geïnspecteerde materiaal.

Protocol Editor

Protocol Editor bevat tools voor het bewerken, verwijderen of samenpakken van fouten. Ook kan de inspectierun geïnverteerd worden (t.b.v. op- en afrollen). Maak een export van de inspectiesessie voor kwaliteitsrapporten of het optimaliseren van een snijprotocol.

Texplorer™ DDMS Management Software
Texplorer™ DDMS Management Software
Texplorer™ DDMS Management Software

Defect Analyzer

DDMS kan worden ingezet als Defect Analyzer. Hiermee toont DDMS foutbeelden op het juiste moment in het proces aan een operator. Dit is met name handig wanneer het inspectiesysteem zich op een andere positie in de lijn bevindt dat waar de operator staat. De laatst gevonden fout wordt in de Viewer getoond. Een thumbnail wordt toegevoegd aan de lijst met reeds gevonden fouten.