Protocol Editor

Met de Protocol Editor kan de volledige inspectie-run met alle gedetecteerde fouten worden getoond. De applicatie stelt de gebruiker in staat om de inspectie-run na te lopen, fouten te bewerken, verwijderen of samen te voegen en relevante batchinformatie toe te voegen. Daarnaast kan het rolprotocol geïnverteerd worden voor verdere verwerking. In de Protocol Editor kan vervolgens een .xml bestand worden geëxporteerd voor het maken van kwaliteitsrapporten of snijprotocollen.

  • Rolprotocol van het geïnspecteerde product
  • Bewerk, verwijder of voeg fouten samen
  • Inverteer de rol
  • Exporteer voor kwaliteitsrapport of snijprotocol
COMVIS Protocol Editor